Opening Hours : Sunday To Friday 06:00 AM-04:00PM

icon

Need Help? call us now

081-525736

Upcoming events

File Description Download
डिप्लोमा प्रमाणपत्र तहको सेमेष्टर प्रणालीको नियमित आंशिक परिक्षा आवेदन फाराम भर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सुचना 2078/01/06 Download
Diploma Level Semester System Exam Routine 2077/11/06 Download
Pre-diploma Level Final Exam Center Notice-2077-10-25 CluckThe Downloads Download
डिप्लोमा प्रमाणपत्र तहको सेमेष्टर प्रणालीको नियमित आंशिक परिक्षा आवेदन फाराम भर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सुचना २०७१/१०/१३ Download
TSLC Level Final Exam Routine Notice 2077-10-03 Click The Download Download
Diploma/PCL Level Registration form submission Notice-2077-09-27 2077-09-27 Download
Diploma/PCL & Pre-diploma Level Re-entrance application form submission Notice-2077-08-30 2077-08-30 Download
Diploma Level Full Fee Paying Re-Entrance Result 2077 2077/08/23 Download
डिप्लाेमा तथा प्रमाणपत्र तहकाे स्थगन भएकाे विशेष माैका (आंशिक ) परीक्षाकाे परीक्षा तालिका २०७७/०८/१८ Download
डिप्लाेमा तथा प्रमाणपत्र तहकाे स्थगन भएकाे विशेष माैका (आंशिक ) परीक्षाकाे परीक्षा तालिका सम्बन्धित सूचना २०७७/०८/१८ Download
Full Fee Paying( Civil ) Entrance Results -2077 2077/07/06 Download